Perşembe, Haziran 27, 2013

Azerbaycan'da Yabancıların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yeni Düzenleme


Azerbaycan Cumhuriyeti “İkamet Yeri ve Bulunulan Adreste Kayıt Altına Alınma” kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapılmasına dair Azerbaycan Cumhurbaşkanının 5 Mart 2013 tarih ve 583 sayılı kararı uyarınca yabancıların ve vatandaşlığı olmayan kişilerin bulunduğu adreste kayda alınması süreci, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Migrasya İdaresi tarafından yürütülmektedir.
Azerbaycan’a gelen yabancıların ve vatandaşlığı olmayanların veya bunlara ikamet yeri sağlayan kişilerin 3 gün içerisinde posta, elektronik posta aracılığıyla veya şahsen bulunulan adreste kayıt yapılması amacıyla Devlet Migrasya Hizmetine başvurmaları gerekmektedir.
Yabancılardan ve vatandaşlığı olmayan kişilerden Azerbaycan’da bulunduğu adreste kayda alınmaları için aşağıdaki belgeler istenmektedir:
- Yabancılara ve vatandaşlığı olmayan kişinin bulunduğu adreste kayda alınması hakkında dilekçe-form;
- Yabancıların ülkeye giriş yaptıkları pasaportun veya pasaport yerine geçen belgenin,  vatandaşlığı olmayan kişinin kimliğinin bir örneği;
Yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler, bulundukları adreste kayda alınmaları için dilekçe-formunu doldurarak pasaport fotokopisi ile birlikte Azerbaycan Devlet Migrasya Hizmetinin  Qeydiyyat@migration.gov.az e-posta adresine gönderebilirler. Kaydının yapıldığına dair bildiri alan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan kişiler kayda alınmış sayılacaklardır.
Konuya ilişkin olarak tekrar temas edilen DMH yetkilisi, sözkonusu uygulamanın  Azerbaycan'a giriş yapan yabancıların vize süresine bakılmaksızın (30 günden az kalanlar da dahil) kayıt altına alınmalarına yönelik olduğunu, polis şubelerine kaydolma zorunluluğunun kaldırıldığını ve kayıtla ilgili tüm yetkilerin DMH'ne verildiğini ifade etmiştir. Düzenlenmenin yeni olması nedeniyle ilk bir kaç ay süresince kayıt olmayanlara ceza  uygulanmayacağını, ancak sonrasında para cezasının sözkonusu olacağını ve önümüzdeki günlerde uygulanacak cezanın ayrıntıları hakkında tarafımıza bilgi verileceğini sözlerine eklemiştir. Soru üzerine, vizede belirtilen süreden fazla kalmak isteyenlerin ayrıca gerekli   evraklarla birlikte DMH'ne müracaat etmeleri gerektiğini, başvurusu kabul edilenlere ülkede kalınacak süreye ilişkin bir yazı verileceğini ve bunun yeterli olacağını, ayrıca polis şubelerinden ikamet teskeresi alınmasına gerek kalmayacağını belirtmiştir.

Hiç yorum yok: